Descriere lot procedura

In vederea derularii in conditii optime a activitatilor proiectului este necesara demararea si derularea procedurii de achizitie executie lucrari asa cum sunt mentionate si descrise in cadrul capitolului VIII Specificatii tehnice.