Descriere lot procedura

Valoare estimată contract (fără TVA): Achizitia de utilaje tehnologice buldoexcavator: Model 1 - 359.228,52 fara TVA / Model 2 - 368.731,92 fara TVA / TOTAL 727.960,44 lei fara TVA Termenul de livrare al echipamentelor este de maxim 2 luni de la semnarea contractului. 1. Oferta trebuie sa fie semnata de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In cazul semnarii de catre un imputernicit este obligatorie atasarea in original a imputernicirii semnata de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei imputernicite. 2. Oferta, cu toate documentele solicitate se depune intr-un exemplar original in plic inchis, pe care se vor inscrie urmatoarele: - denumirea si adresa ofertantului; - denumirea si adresa beneficiarului; - mentiunea: „A nu se deschide inainte de data 30.07.2021, ora 14.00" 3. Ofertele pot fi transmise prin posta/curier sau depuse direct de catre ofertant la sediul social din Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 133, bl. T2B, sc2, ap. 40 4. Ofertele primite dupa expirarea datei și orei limita nu vor fi evaluate si vor fi returnate nedeschise la adresa mentionata pe plic.