Descriere lot procedura

Rolul Prestatorului va fi sa asigure suportul pentru implementarea in bune conditii a proiectului, sa elaboreze si sa monitorizeze achizitiile dotarilor. Responsabilitatile Prestatorului in cadrul contractului de consultanta sunt cel putin urmatoarele: • elaborarea specificatiilor tehnice; • suport in organizarea procedurilor de achizitii; • aplicarea corecta a legislatiei in vigoare; • monitorizarea achizitiilor; • intocmirea dosarelor de achizitii 2.7.1 Cerinte minime de personal In vederea desfasurarii in cele mai bune conditii a contractului de consultanta, Prestatorul va include in echipa sa urmatorii experti principali: ▪ Expert Achizitii Publice - 1 persoana - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau examen de absolvire; - Cunostinte in domeniul achizitiilor publice dovedite prin certificare/diploma in Achizitii Publice emisa de catre un furnizor de formare autorizat sau certificare echivalenta; - Cunostinte operare PC: Windows, MS Office, Internet Explorer, Outlook express. Daca expertii cheie nominalizati mai sus nu sunt suficienti pentru indeplinirea activitatilor contractului, consultantul poate include in cadrul echipei de implementare si alti experti pe care ii considera necesari. 2.7.2 Responsabilitatile expertului: Sarcinile Expertului Achizitii Publice sunt: • Consultanta si suport in desfasurarea proceduriilor de achizitie de furnizare din cadrul cererii de finantare. • Asigura respectarea regulilor pentru achizitii cu finantare nerambursabila; • Realizeaza documentatia pentru contract de furnizare, in conformitate cu legislatia in vigoare si in conformitate cu cerntele din Ghidul solicitantului si Planul de afaceri aprobat al proiectului; • In realizarea documentatiei de achizitii tine cont de constrangerile de buget; • Evalueaza ofertele primite in cadrul achizitiilor derulate; • Intocmeste solicitarile de clarificari cu privire la ofertele evaluate, daca este cazul; • Asigura semnarea contractului de achizitie in conformitate cu cerintele din documentatie, dar si in confomitate cu prevederile finantatorului si ale contractului de finantare; • Intocmeste dosarul de achizitie si asigura suport in realizarea documentatiilor pentru cererile de rambursare; • Asigura introducerea achizitiilor in My SMIS.