Descriere lot procedura

1. Obiectul contractului: Execuție lucrări de construcții pentru proiectul „ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE ARHIVARE DOCUMENTE ÎN CADRUL SC FIDES CONSULT SRL, PRIN CONSTRUIRE SPAȚIU ȘI ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI”, COD SMIS 131377; 2. Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 887.009,00 lei, fără TVA. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618/12.08.2016) 4. Sursa de finantare: POR 2014 - 2020, 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 5. Adresa pentru depunerea ofertelor: SC FIDES CONSULT SRL, str. Cuza Vodă, tronson A, et. 1, Piatra Neamț, jud. Neamț cod poștal 610019, jud. Neamț Tara: ROMÂNIA.