Descriere lot procedura

Obiectul contractului consta in vanzarea-cumpararea produselor specificate in documentatia de atribuire. Furnizorul se obliga sa livreze, instaleze si sa puna in functiune produsele ce fac obiectul achizitiei, care sa respecte cerintele minimale solicitate prin Specificatiile tehnice, in termenul ofertat si in conformitate cu obligatiile asumate.