Descriere lot procedura

Prezenta achiziție vizează contractarea serviciilor de consultanță în domeniul managementul de proiect cu scopul de a sprijini Beneficiarul în atingerea obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiectul “ALGORINA SAFE WEB” finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. Obiectivul general al proiectul îl reprezintă trecerea companiei la dezvoltarea bazata pe inovare prin realizarea unei aplicatii inovative de control parental si educatie.