Descriere lot procedura

Aceasta procedura este deschisa operatorilor economici - oricarei persoane fizice sau juridice, romane sau straine, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati care ofera in mod licit pe piata furnizarea de produse solicitate in prezenta invitatie. Operatorul economic sau in cazul asocierii toti membri grupului vor depune documente de inregistrare (certificate emise de Oficiul Registrului Comertului sau similare din tarile de origine ale operatorilor). Respectarea conditiilor stipulate in toate documentele invitatiei (informatii, specificatii tehnice inclusiv formulare) reprezinta cadrul minim obligatoriu in baza caruia se va elabora oferta. Astfel, in vederea depunerii ofertelor, operatorii economici sunt obligati sa respecte instructiunile, formularele, specificatiile tehnice si toate prevederile din documentatia de atribuire. Nota: Prin participarea la aceasta procedura, operatorul economic declara ca informatiile sunt complete si corecte in fiecare detaliu si isi da acordul ca beneficiarul sa poata solicita, in scopul verificarii si confirmarii, orice informatii suplimentare atat lui cat si altor entitati (producatori, persoane fizice sau juridice, institutii, diversi parteneri, etc). In cazul in care aceste informatii nu sunt conforme cu realitatea atunci operatorul economic este pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona echipament tehnologic, care vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata. Preturile sunt exprimate in lei fara TVA.