Descriere lot procedura

Procedura de achiziție competitivă are un singur lot care constă în achiziționarea unei linii de producție tâmplărie PVC. Se acceptă numai ofertele care furnizează întreaga linie de producție tâmplărie PVC, nu și cele care furnizează doar anumite componente ale liniei de producție tâmplărie PVC. Valoarea contractului va fi în euro, iar pentru estimarea acesteia în lei am utilizat cursul de schimb inforeuro pentru luna iunie 2021 (luna în care publicăm prezentul anunț). Cursul inforeuro aferent lunii iunie 2021 este de 4,9196 lei pentru 1 euro. Ținând cont de faptul că valoarea contractului este de 1.022.000 euro, valoarea estimată în lei este de 5.027.831,20 lei. Achiziția se realizează de către Izotec Group S.R.L. din localitatea Săvinești, județul Neamț, pentru implementarea proiectului intitulat „Extinderea capacității de producție a Izotec Group pentru producerea de ferestre și uși prietenoase cu mediul și inovative”. Proiectul este finanțat de către Innovation Norway, din fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul SEE 2014-2021 și prin mecanismul norvegian 2014-2020. Proiectul face parte din al doilea apel de proiecte intitulat „Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere albastră și TIC” din cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor în România”. Data până la care se pot depune ofertele: 01.iulie.2021 Data limită pentru implementarea proiectului: 31.mai.2022 The competitive procurement procedure has a single lot which consists of purchasing a PVC joinery production line. Only offers that supply the entire PVC joinery production line are accepted, not those that supply only certain components of the PVC joinery production line. The value of the contract will be in euros, and to estimate it in lei we used the inforeuro exchange rate for June 2021 (the month we publish this announcement). The inforeuro exchange rate for June 2021 is 4.9196 lei for 1 euro. Considering the fact that the value of the contract is 1,022,000 euros, the estimated value in lei is 5,027,831.20 lei. The acquisition is made by Izotec Group S.R.L. from Săvinești, County of Neamț, for the implementation of the project entitled “Izotec Group expansion of production capacity for eco-friendly and innovative windows and doors”. The project is funded by Innovation Norway, from funds provided by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Mechanism 2014-2020. The project is part of the second call for projects entitled "Green Industry Innovation, Blue Growth and ICT" within the "Programme SMEs Growth Romania". The limit date for submitted the procedures: July, 01, 2021 The limit date for implementation of the project: May, 31, 2022.