Descriere lot procedura

Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea de echipamente profesionale pentru activitati de recuperare a materialelor reciclabile sortate necesare implementării proiectului Cod CPV: 43000000-3 - Utilaje pentru minerit, cariere de piatră şi construcţii • Concasor cu falci mobil pe senile - Greutate operationala minim 56.000 kg - Motor putere : minim 260 KW - Prodctivitate maxima: minimum 450 tone/ora • Concasor cu impact mobil cu ciur sortare pe senile  Greutate operationala min. 42 tone  Putere: min. 240 KW  Prodctivitate maxima: minimum 300 tone/ora • Echipament sortare mobil - Greutate 38 tone - Motor putere : minim 98 KW - Productivitate minima: max 400 tone/ora