Descriere lot procedura

PROCEDURA: FURNIZARE 1 buc. Uscator rumegus in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea activitatii BIOTHERM PROD S.R.L. prin achizitia de utilaje performante necesare productiei de brichete din rumegus”, Cod SMIS 133678 (Procedura competitiva conform prevederilor ORDINULUI Nr. 1284/2016 din 8 august 2016). BIOTHERM PROD SRL cu sediul in Sat Filia, Comuna Bradut, nr. 373B, judet Covasna, telefon 0740209608, fax -, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , va invita sa participati la procedura competitiva de FURNIZARE 1 buc. Uscator rumegus in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea activitatii BIOTHERM PROD S.R.L. prin achizitia de utilaje performante necesare productiei de brichete din rumegus”, Cod SMIS 133678, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte POR/604/2/1. 1. Beneficiar privat (Achizitor): BIOTHERM PROD SRL; 2. Obiectul contractului: livrarea si punerea in functiune a 1 buc. Uscator rumegus; 3. Locatia de livrare: punctul de lucru din Oras Baraolt, str. Statia Tehnica, nr.4, jud. Covasna; 4. Tip contract: furnizare ; 5. Durata contract: minim 6 luni de la incheierea contractului de furnizare; 6. Valoarea estimata a achizitiei este de 506.226,84 lei fara TVA, conform Notei justificative pentru determinarea valorii estimate. Echivalenta in euro se va face la cursul Inforeuro folosit in luna iunie 2021= 4,9196 lei/Euro; 7. Procedura aplicata: procedura competitiva aplicabila solicitatilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene – conform prevederilor Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 / 2016; 8. Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative: Dupa expirarea datei limita de primire a ofertelor, beneficiarul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate / pret competitiv. Beneficiarul privat va elabora Nota justificativa de atribuire. In nota justificativa de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice si financiare care motiveaza alegerea, raportat la cerintele solicitate. Avantajele tehnice si financiare care motiveaza alegerea se raporteaza exclusiv la informatiile prezentate in oferta/raspunsurile la clarificarile solicitate; 9. Data si ora limita de depunere a ofertei: 30.06.2021, ora 12:00 la adresa : sediul social din Sat Filia, Comuna Bradut, nr. 373B, judet Covasna. Persoana de contact: VERES JENO GABOR cu urmatoarele date de corespondenta: telefon 0740209608, fax -, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . In cadrul Documentului anexat acestui anunt "Documentatie de atribuire, Specificatii tehnice" se regasesc informatii detaliate, necesare pentru elaborarea ofertei in vederea participarii la aceasta procedura.