Descriere lot procedura

Achiziția servicii de cazare si masă, cod CPV 55500000-5, 55110000-4, necesare desfășurării activităților proiectului ce se vor implementa in regiunile SUD - VEST Oltenia, CENTRU și NORD - VEST.