Descriere lot procedura

SC ISSUE MONITORING SRL cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sos. Iancului nr.19, Bl.106B, Sc.B, Ap.51, Sector 2, cod postal 021714, organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru contractarea seviciilor de dezvoltare a unui program informatic de tip “Platforma online”, conform Specificatiilor prezentului anunt. Descriere procedura: Obiectul contractului de SERVICII : servicii de dezvoltare program informatic de tip “Platforma online” Locul de livrare al produselor/serviciilor (locația implementării proiectului): in Mun. Sibiu, str. Drumul Ocnei, nr.4, jud. Sibiu, România, Valoarea estimată a contractului: 415.408,50 lei fara TVA. Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Ofertele se depun într-un singur exemplar, în original, semnat din partea ofertantului. La oferta vor fi anexate documentele prevăzute in Specificatiile prezentei proceduri. Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la adresa sediului social al companiei situat in Municipiul Bucuresti, Sos. Iancului nr.19, Bl.106B, Sc.B, Ap.51, Sector 2, cod postal 021714, România, pana la termenul limita prevazut de calendarul procedurii. Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Sursa de finantare: POR 2014 - 2020, 2.1.A. Microintreprinderi si fonduri proprii ale beneficiarului. Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi solicitate in termenul prevazut in cadrul specificatiilor (calendarul procedurii) prin e-mail astfel : -adresa corespondenta electronica: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , subiect “Solicitare clarificari procedura achizitie PLATFORMA ONLINE” -in atentia: Administrator RUSU OCTAVIAN RADU -telefon contact: 0742 127 721