Descriere lot procedura

Obiectul contractului achizitie soft ERP cu valoarea estimata de 135.516 lei fara TVA. Specificații tehnice şi informații privind desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de servicii Soft ERP sunt atasate acestui anunt. Persoana de contact: Vlad Turcanu, Tel. 0040 765 664 876 Termen depunere oferte: 21.06.2021 ora 15 Legislația aplicabilă: Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților / beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 12 august 2016. Toți ofertanții care au fost calificați vor fi apreciați de către comisia de evaluare asupra evaluării ofertelor în baza criteriului “ oferta care prezintă un raport optim de calitate/preț pentru achizitor”.