Descriere lot procedura

„Achiziţie ,,Servicii inchiriere sala curs’’, pentru participantii la programele de formare profesională, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene POCU/726/6/12/136171, „Imbunatatirea conditiilor pietei muncii prin cresterea calificarilor in randul angajatilor din regiunile SE, SM si Centru”- cod CPV 79952000-2. Punerea la dispoziție a sălilor pentru desfășurarea cursurilor de initiere/specializare/perfectionare organizate în cadrul proiectului, in funcție de următorii indicatori, astfel: Se vor desfasura 5 programe de formare profesionala • COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE – 10 grupe - 40 ore, • COMPETENTE ANTREPRENORIALE – 4 grupe - 40 ore • AGENT OCUPARE – 5 grupe – 60 de ore • FORMATOR - 1 grupa – 180 ore • RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – 6 grupe – 180 de ore Participantii vor fi organizati in 26 grupe de formare profesională, a câte 26 participanți. Programele de formare se vor desfășura pe parcursul a: - 14 grupe de curs- 10 zile/grupa - 5 grupe de curs- 15 zile/grupa - 7 grupe de curs- 45 zile/grupa