Descriere lot procedura

Obiectul contractului: prestarea de servicii de formare profesională - servicii de calificare profesională în domeniul „Tapițer” - nivel 2, în regiunea NV, pentru maxim 422 participanți certificați la finalul cursurilor de calificare profesională, de către furnizori de formare profesională autorizați conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare. Specificații: Cursurile de calificare profesională ,,Tapițer” - nivel 2 cu durata de 360 ore (120 ore de teorie, 240 ore de practică), se vor desfășura pe bază de comandă demarare serie curs, astfel: maxim 28 participanți în grupa de curs, estimăm 17 serii de curs, circa 3 luni de derulare a unei serii de curs. Toate specificațiile tehnice sunt menționate în Documentația de achiziție nr. 2262 din data de 10.06.2021. Durată contract: de la semnarea contractului până la data de 28.02.2023 (pe toată perioada de implementare a proiectului ,,Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră! ’’, POCU/726/6/12/135494).