Descriere lot procedura

1. Obiectul contractului: Contract de furnizare a stației de betoane mobile inclusă în proiectul „INVESTIȚII PRIVIND INOVAREA ACTIVITĂȚII MEGA RESIDENCE SRL”, cod SMIS 131089. 2. Valoarea estimată a contractului de furnizare este de 830.688,00 lei fără TVA, echivalentul a 170.000,00 euro (calculaţi, la cursul euro B.N.R. din data întocmirii notei justificative privind valoarea estimată – 25.03.2021, respectiv 1 euro = 4,8864 lei) 3. Procedura aplicată: Procedura competitivă, conform Ordinului ministerlui fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016). 4. Sursa de finantare: POR 2014 - 2020, 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.