Descriere lot procedura

1) INFORMATII DESPRE ACHIZITOR Denumire beneficiar: PEO INTERMED INVEST S.R.L. CUI: RO 37852745 Nr. din registrul comerțului: J33/402/2019 Sediu social : Str. FĂGETULUI nr. 26B , Suceava, SUCEAVA, 720135 Persoana de contact : Ancuta Luntrariu Telefon: +40755841785 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 2) INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZITIE: 2.1. Obiectul si locul de implementare a contractului Obiectul contractului: Furnizare echipamente tehnologice in cadrul proiectului Diversificarea activitatii la Peo Intermed Invest SRL, cod SMIS 133245 ; Locul de implementare a contractului: Oras Podu Iloaiei, Strada HENCI, Nr. 282 D, Iasi . 2.2. Denumirea contractului, tipul si durata contractului Contract de achizitie echipamente: Contract de furnizare de echipamente tehnologice; Tipul contractului: Furnizare; Durata contractului: 12; Procedura se finalizeaza prin: Contract furnizare. 2.5. Graficul de desfasurare a procedurii competitive: Data transmiterii anuntului pe website-ul https://www.fonduri-ue.ro/ 08-06-2021 Termenul limita de primire a solicitarilor de clarificare 10-06-2021 12:00:00 Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificare 11-06-2021 12:00:00 Termenul limita de depunere a ofertelor 15-06-2021 12:00:00 Deschidere ofertelor 15-06-2021 14:00:00 Evaluarea ofertelor 15-06-2021 Solicitarea de clarificari ofertantilor (daca este cazul) Primirea si analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari Elaborarea notei justificative de atribuire a contractului 17-06-2021 Transmitere notificari catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori 17-06-2021 Semnare contract 22-06-2021 Publicarea anuntului cu privire la atribuirea contractului https://www.fonduri-ue.ro/ In maxim 5 zile calendatisitice de la semnarea contractului de furnizare. 2.6. Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute Informatii suplimentare / clarificari pot fi obtinute numai in baza unei solicitari scrise, inregistrate atat la solicitant, cat si la achizitor, transmise prin email, posta, curier sau depusa personal la urmatoarea adresa: Str. FĂGETULUI nr. 26B SUCEAVA, 720135 | Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Termenul limita de primire a solicitarilor de clarificare: Data: 10-06-2021 12:00:00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise ofertantilor pe fax sau email si vor fi publicate pe website-ul https://www.fonduri-ue.ro/, sectiunea “Achizitii privati”. Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificare este: 11-06-2021 12:00:00. Un ofertant poate transmite mai multe solicitari de clarificare, nefiind nici o restrictie in numarul acestora. 2.7. Valoarea estimată a contractului Valoare estimate a contractului : 1015449.22 Ron fara TVA echivalentul a 206408.90 Euro, având în vedere cursul InfoEuro aferent lunii 6, respectiv 4.9196 Ron/Euro