Descriere lot procedura

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritara – 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Apel proiecte: POR/604/2 Titlul cererii de finanţare: „ Diversificarea activitatii la Peo Intermed Invest SRL” Cod SMIS: 133245 Contract de finanțare: 6533 PROCEDURA DE ACHIZITIE: Procedura competitiva OBIECTUL ACHIZITIEI: Contract de furnizare VALOARE ESIMATA A CONTRACTULUI : 1015449.22 Ron fara TVA 1) INFORMATII DESPRE ACHIZITOR Denumire beneficiar: PEO INTERMED INVEST S.R.L. CUI: RO 37852745 Nr. din registrul comerțului: J33/402/2019 Sediu social : Str. FĂGETULUI nr. 26B , Suceava, SUCEAVA, 720135 Persoana de contact : Ancuta Luntrariu Telefon: +40747485475 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Tipul Achizitorului : Societate comerciala cu raspundere limitata Obiect de activitate : Cod CAEN:1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie, pentru constructii 2) INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZITIE: 2.1. Obiectul si locul de implementare a contractului Obiectul contractului: Contract de furnizare; Locul de implementare a contractului: SV . 2.2. Denumirea contractului, tipul si durata contractului Contract de achizitie echipamente: Contract furnizare; Tipul contractului: Furnizare; Durata contractului: 12; Procedura se finalizeaza prin: Contract Furnizare. 2.3. Procedura Procedura aplicata: Procedura competitiva. Legislatia aplicata: Ordin nr. 1284 / 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Informatii privind locul si modul de obtinere a documentatiei: Documentatia este disponibila pe website-ul https://www.fonduri-ue.ro/, sectiunea “Achizitii privati”. 2.4. Sursa de finantare Contributie proprie si Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Bugetul de Stat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 2.5. Graficul de desfasurare a procedurii competitive: Data transmiterii anuntului pe website-ul https://www.fonduri-ue.ro/ 03-06-2021 Termenul limita de primire a solicitarilor de clarificare 05-06-2021 12:00:00 Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificare 06-06-2021 12:00:00 Termenul limita de depunere a ofertelor 10-06-2021 12:00:00 Deschidere ofertelor 10-06-2021 14:00:00 Evaluarea ofertelor 10-06-2021 Elaborarea notei justificative de atribuire a contractului 12-06-2021 Transmitere notificari catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori 12-06-2021 Semnare contract 17-06-2021 Publicarea anuntului cu privire la atribuirea contractului https://www.fonduri-ue.ro/ In maxim 5 zile calendatisitice de la semnarea contractului de furnizare ​In conformitate cu OMFE nr. 1284 / 2016 benefiiarul, PEO INTERMED INVEST S.R.L. , va comunica în scris tuturor ofertanţilor rezultatul procedurii competitive, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie; La finalul procedurii, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare, se va completa anuntul pe pagina https://www.fonduri-ue.ro/ cu informatii despre castigatorul contractului. 2.6. Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute Informatii suplimentare / clarificari pot fi obtinute numai in baza unei solicitari scrise, inregistrate atat la solicitant, cat si la achizitor, transmise prin email, posta, curier sau depusa personal la urmatoarea adresa: Str. FĂGETULUI nr. 26B SUCEAVA, 720135 | Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Termenul limita de primire a solicitarilor de clarificare: Data: 05-06-2021 12:00:00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise ofertantilor pe fax sau email si vor fi publicate pe website-ul https://www.fonduri-ue.ro/, sectiunea “Achizitii privati”. Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificare este: 06-06-2021 12:00:00. Un ofertant poate transmite mai multe solicitari de clarificare, nefiind nici o restrictie in numarul acestora. 2.7. Valoarea estimată a contractului Valoare estimate a contractului : 1015449.22 Ron fara TVA echivalentul a 206408.90 Euro, având în vedere cursul InfoEuro aferent lunii 6, respectiv 4.9196 Ron/Euro