Descriere lot procedura

Obiectul contractului de furnizare bunuri: BULDOEXCAVATOR - 1 buc. Ca urmare, sunteți invitați sa depuneți oferta dumneavoastră si datele dumneavoastră de identificare pentru produsele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerințele minimale solicitate prin Specificațiile tehnice si prezentul document. TIP PROCEDURA: ACHIZITIE PRIVATA COMPETITIVA conform prevederilor OMFE nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene Criteriu de atribuire: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere raport specificații tehnice/preț. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Contractul va fi atribuit furnizorului a cărui oferta prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Principalele elemente de departajare în funcție de care va fi realizată evaluarea ofertelor în vederea stabilirii ofertei care prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului sunt: - specificații tehnice superioare si specificatii tehnice/avantaje suplimentare - preț.