Descriere lot procedura

S.C. INTERSPACE S.R.L., cu sediul in orasul Pucioasa, Str.I.H. Radulescu, nr. 140, Judetul Dambovita, anunta lansarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare mobilier specific dotarii serviciilor prestate in cadrul proiectului „Constructie si dotare pensiune turistica”, cod SMIS 28274, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local - Domeniul major de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. Locul principal de livrare: Pucioasa, Str.I.H. Radulescu, nr. 140, Judetul Dambovita. Procedura de achizitie conform legii: procedura simplificata conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Locul si modul de obtinere a specificatiilor tehnice: Fisa de date a achizitiei se regaseste in cadrul anuntului si se poate descarca gratuit de pe site www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii beneficiari privati. Documentatia de atribuire si specificatiile tehnice se pot descarca gratuit urmand linkul https://www.dropbox.com/sh/k5bcewl99mccyoe/AADX6DFNIKXwD2CKiXCUHj1Sa Adresa la care se transmit ofertele: S.C. INTERSPACE S.R.L., Pucioasa, Str.I.H. Radulescu, nr. 140, Judetul Dambovita. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 18.06.2014, ora 16:00. Data , ora si locul de deschidere a ofertelor: 18.06.2014, ora 17:00, la sediul entitatii achizitoare. Valabilitatea ofertei: 90 de zile. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.