Descriere lot procedura

DOCUMENTATIE DE ACHIZITIE – PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 Contract de furnizare bunuri – Sistem electronic de gestiune si accesorii (cititoare de coduri de bare - 3 buc) in cadrul proiectului: EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PESCADO GRUP SRL PRIN RETEHNOLOGIZARE, REALIZAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU CORP NOU, SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRI EXISTENTE ȘI SUPRAETAJARE finantat prin: POPAM 2014 – 2020 Prioritatea Uniunii 5: Stimularea comercializarii si prelucrarii, Obiectivul Specific 5.2 – Incurajarea investitiilor in sectoarele prelucrarii si comercializarii Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură SMIS: 126969 Contract finantare nr. 186 / 23.01.2019 Durata contractului: pana la 23.07.2021 (cu posibilitatea prelungirii, in concordanta cu durata contractului de finantare, cu maxim 6 luni de la data mentionata)