Descriere lot procedura

DOCUMENTAŢIE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE LOT 1 în cadrul proiectului „Achizitie de utilaje si echipamente la SC MARASOLCA SRL din Baile Herculane” Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A Microîntreprinderi, Operațiunea Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri Achizitor: DOI DE DA SRL Termenul de livrare: Conform Anexei Termenul de valabilitate al ofertelor: minim 60 zile Procedura de atribuire aplicata: ORDINUL Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Cererile de clarificări pot fi trimise în scris, în plic închis, în atenția dlui DOMILESCU – IOVA ION, pe adresa: MARASOLCA SRL Baile Herculane, Str. Trandafirilor, Nr. 46, bl. 3, sc. D, ap. 1, cod poştal 325200, Județ Caras-Severin Vor fi luate în considerare cererile primite la adresa de mai sus. Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 20.04.2021, ora 16.00 Locul si modalitatea de depunere: MARASOLCA SRL, Baile Herculane, Str. Trandafirilor, Nr. 46, bl. 3, sc. D, ap. 1, cod poştal 325200, Județ Caras-Severin. Persoana de contact: DOMILESCU – IOVA ION. Prin poștă, curierat sau personal. Date de contact: MARASOLCA SRL, Baile Herculane, Str. Trandafirilor, Nr. 46, bl. 3, sc. D, ap. 1, cod poştal 325200, Județ Caras-Severin. Persoana de contact: DOMILESCU – IOVA ION Telefon: 0720.666.616 Fax: -, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Adresa de internet: -