Descriere lot procedura

Achizitie active corporale - GRUPA 2 - Centru de prelucrare vertical CNC, in cadrul proiectului “Achizitie de echipamente in cadrul Neo&Avi SRL“, cod SMIS: 134771, Apel proiecte: 2.1A/2019 (POR 2014-2020).