Descriere lot procedura

In conformitate cu cererea de finantare si bugetul proiectului,„ Investitii productive in acvacultura in amenajarea piscicola Iernut” in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor este necesara achizitionarea unui sistem fotovoltaic asa cum este mentionat si descris in cadrul capitolului VIII Caiet de sarcini.