Descriere lot procedura

DOCUMENTATIE DE ACHIZITIE – PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 Contract de furnizare bunuri – CANTARE (7buc) in cadrul proiectului: EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PESCADO GRUP SRL PRIN RETEHNOLOGIZARE, REALIZAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU CORP NOU, SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRI EXISTENTE ȘI SUPRAETAJARE finantat prin: POPAM 2014 – 2020 Prioritatea Uniunii 5: Stimularea comercializarii si prelucrarii, Obiectivul Specific 5.2 – Incurajarea investitiilor in sectoarele prelucrarii si comercializarii Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură SMIS: 126969 Contract finantare nr. 186 / 23.01.2019 ATENTIE! VALOARE ESTIMATA DIN PREZENTA PROCEDURA DE LICITATIE FACE OBIECTUL UNEI NOTIFICARI DE ACT ADITIONAL, DEPUSA LA DGP AM - POPAM, PRIVIND ACTUALIZAREA BUGETULUI INDICATIV. CONTRACTUL DE EXECUTIE SE VA SEMNA CU OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR CU CONDITIA CA DOCUMENTATIA DE ACT ADITIONAL SA FIE APROBATA DE DGP AM - POPAM, IN CAZ CONTRAR PROCEDURA DEVINE NULA!