Descriere lot procedura

Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului 1120 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Atribuirea se va realiza pe loturi aşa cum sunt descrise în documentaţia de atribuire.