Descriere lot procedura

Achiziţia aplicatiei informatice de tip ERP (licenta de utilizare a aplicatiei informatice de tip ERP si codul sursa al aplicatiei informatice de tip ERP care urmeaza a fi implementata) în cadrul proiectului: ”Servicii Informatice Personalizate de tip ERP – Solutia pentru sporirea competivitatii S.C. EUROPLUS CONSTRUCT S.R.L.”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul major de interventie 4.3. ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.