Descriere lot procedura

Obiectul achiziției este reprezentat de Achizitie echipamente si utilaje tehnologice (Lot 2: Buldoexcavator – 1 buc, Incarcator pe pneuri – 1 buc) în cadrul proiectului: ‘’Extinderea capacității avansate de dezvoltare a serviciilor societății Mega Edil S.R.L.’’, cod SMIS 125295, adica furnizarea a 2 utilaje specializate pentru construcții, utilaje noi, NERULATE, de ultima generație, eficiente din punct de vedere energetic și tehnologie adecvată conform cerințelor prezentate în Caietul de sarcini, parte componentă a documentației de atribuire.