Descriere lot procedura

Obiectul achiziției este reprezentat de Achizitie echipamente si utilaje tehnologice (Lot 1: Finisor asfalt – 1 buc; Compactor de sol – 1 buc; Compactor de asfalt – 1 buc ) în cadrul proiectului: ‘’Extinderea capacității avansate de dezvoltare a serviciilor societății Mega Edil S.R.L.’’, cod SMIS 125295, adica furnizarea a 3 utilaje specializate pentru construcții, utilaje noi, NERULATE, de ultima generație, eficiente din punct de vedere energetic și tehnologie adecvată conform cerințelor prezentate în Caietul de sarcini, parte componentă a documentației de atribuire.