Descriere lot procedura

Titlul proiectului: „INOVARE PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE”. Proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. OBIECTUL CONTRACTULUI: Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona echipamente dotate cu cea mai noua tehnologie, care vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata. Ofertantul poate sa depuna oferta atat pentru tot lotul,cat si pentru fiecare echipament. De asemenea, se solicita: • Ofertarea de echipamente de ultima generatie si inglobarea celor mai noi tehnologii cu consum redus de energie. Livrare - Echipamentele achizitionate vor fi livrate in max. 90 de zile de la comanda scrisa la locatia de implementare a proiectului, din Loc. Isaccea, str. Vidin, nr. 3, bl 32, sc. A, parter, judetul Tulcea, România,pe cheltuiala exclusiva a ofertantului castigator. Echipamentele vor fi insotite de Declaratii de conformitate/certificate de calitate, certificate de garantie, etc. • Instalarea si punerea in functiune a echipamentelor conform reglementarilor in vigoare, cu respectarea elementelor de siguranta impotriva prejudicierii mediului inconjurator. Acestea vor respecta tendintele la nivel global in sensul protectiei mediului si a eficientizarii consumului de energie electrica. Se va realiza in maxim 60 de zile de la livrare.