Descriere lot procedura

Firma IM CUB CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Comuna Moșnița Nouă, Sat Moșnița Nouă, nr. 656, camera 1, Judetul TIMIS, Romania, cod postal 307285, nr. înreg. Reg. Com. J35/1540/24.06.2014, având CIF RO 33309100, date de contact: tel.: 0741326372, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , reprezentată legal de d-na BALABAN AJBETA-IASMINA, având calitatea de administrator, invită toate entitățile intresate să depună ofertă pentru Contract de furnizare utilaje de construcții (Cod CPV 43300000-6 - Mașini și echipament de construcții , Cod CPV 43000000-3 - Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si construcții , Cod CPV 43200000-5 - Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora) pentru furnizarea unui compactor echipat cu tambur, a unui buldoexavator cu atașamente (cupa excavare de minim 610 mm, cuplor rapid pentru brațul de excavare si ciocan hidraulic) si a unui miniînarcator pe pneuri, în cadrul proiectului cu titlul ,, CONSTRUCȚII DE CALITATE EXECUTATE PRIN DOTAREA MODERNĂ A FIRMEI IM CUB CONSTRUCT S.R.L.”, cod SMIS 133769. Beneficiarul aduce la cunostinta ofertanților ca prezentul contract se deruleaza in cadrul proiectului ,,CONSTRUCȚII DE CALITATE EXECUTATE PRIN DOTAREA MODERNĂ A FIRMEI IM CUB CONSTRUCT S.R.L.”, cod SMIS 133769, prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte MySMIS: POR/604/2/1 - Microîntreprinderi, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte MySMIS: POR/604/2/1 – Microîntreprinderi. Obiectul procedurii de achiziție: FURNIZARE UTILAJE DE CONSTRUCȚII: din care fac parte următoarele utilaje: un compactor echipat cu tambur, un buldoexavator cu atașamente (cupa excavare de minim 610 mm, cuplor rapid pentru brațul de excavare si ciocan hidraulic) si un miniînarcator pe pneuri Locul de livrare a produselor: municipiul Timișoara, pe terenul intravilan cu nr. carte funciară 44729 Timișoara, județul Timiș Mijloace de comunicare solicitare clarificări: prin e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau în scris, la adresa: comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, nr. 656, camera 1, Judetul TIMIS, Romania, cod postal 307285 Tipul contractului: Contract de furnizare utilaje de construcții - un compactor echipat cu tambur, un buldoexavator cu atașamente (cupa excavare de minim 610 mm, cuplor rapid pentru brațul de excavare si ciocan hidraulic) si un miniînarcator pe pneuri (Cod CPV 43300000-6 - Mașini și echipament de construcții , Cod CPV 43000000-3 - Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si construcții , Cod CPV 43200000-5 - Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora) Durata contractului: 6 luni de la semnarea Contractului de furnizare dar nu mai târziu de data de 30.04.2021 Valoarea estimată: 797.811,00 lei fără TVA Prețul contractului nu se poate ajusta. Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: 27.10.2020 ora 16:00 Termen limită de transmitere a clarificărilor de către achizitor: 28.10.2020 ora 16:00 Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 30.10.2020, comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, nr. 656, camera 1, Judetul TIMIS, Romania, cod postal 307285, ora 12:00 Ofertele se transmit prin poștă/curier rapid sau se depun personal la adresa menționată, în limba română sau traducere autorizată în limba română. Data și locul ședinței de deschidere a ofertelor: 30.10.2020, ora 12:30, comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, nr. 656, camera 1, Judetul TIMIS, Romania, cod postal 307285 Semnarea contractului de achiziție: În termen de 5 zile calendaristice de la elaborarea Notei justificative de atribuire Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii de atribuire: În termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție Formalitățile și cerințele de calificare/selecție care trebuie îndeplinite de operatorii economici interesați sunt detaliate în documentul întitulat ,,Specificații tehnice”, care este postat pe site-ul www.beneficiar.fonduri-ue.ro. Accesul la documentație este asigurat imediat și neîngrădit. În cazul în care operatorii economici interesați întâmpină probleme la descărcarea sau la deschiderea documentației, vă rog să anunțați acest lucru imediat la nr. de tel.: +40-788-253.374. De asemenea, documentația se poate solicita prin intermediul email-ului, în scris, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Pentru un acces mai rapid și facil, după transmiterea solicitării electronice, contactați telefonic persoana de contact, doamna Cotolan Voichița-Ofelia, tel.: +40-788-253.374, urmând ca după primirea documentației să confirmați acest lucru în scris. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresele de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoană de contact Cotolan Voichița-Ofelia, consultant.