Descriere lot procedura

ASOCIATIA VIS JUVENTUM, cu sediul in Baia Mare, Str. Dr. Victor Babeş, Nr. 62 B, ap. 20, jud. Maramureş, având CIF: 30055695, invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: “Închirierea unui autoturism prin leasing operațional”, efectuata in cadrul proiectului cu titlul: „ Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”, Contract: POCU/476/4/18/130364. I. INFORMAȚII GENERALE TIP CONTRACT - Servicii CODUL DE CLASIFICARE C.P.V.:34110000 -1 – Autoturisme (Rev.2) CONTRACT 3.1.Valoarea estimată a contractului: 100840,34 lei fără TVA (120000 lei cu TVA) 3.2 Durata contractului: 30 luni cu posibilitatea de prelungire 3.3 Legislație aplicabilă procedură achiziție: Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene (O.M. 1284/2016), raportat la pragurile valorice stipulate de Legea 98/2016 privind achizitiile publice si a normelor de aplicare a acesteia. TERMENE PROCEDURĂ Termenul limită de depunere al ofertelor: 01.11.2020 ora 12:00 Termenul limită de solicitare clarificări: 27.10.2020 Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 29.10.2020 Ofertele se vor trimite pe email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , pana la data 01.11.2020. ora limita 12:00. Specificatiile tehnice vor fi anexate prezentei Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata. Cu deosebita consideratie, Simon Alin Paul Presedintele Asociaiei vis Juventum