Descriere lot procedura

1. Obiectul contractului este achizitia de bunuri: ACHIZITIE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE: MASINA AUTOMATA DE LIPIT CUTII IN 6 PUNCTE DE LIPIRE SI MASINA DE LIPIT CUTII FORMATE DIN 2 PANOURI 2. Valoarea estimata: 1.128.528,75 LEI + TVA 3. Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din acest ordin. Analiza ofertelor și elaborarea notei justificative: După expirarea datei limită de primire a ofertelor, beneficiarul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate și va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport calitate / preț competitiv. Avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea se raportează exclusiv la informaţiile prezentate în ofertă/răspunsurile la clarificările solicitate. 4. Sursa de finantare: Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Bugetul Statului si Aport propriu.