Descriere lot procedura

Informaţii generale Tipul contractului - furnizare Obiectul contractului - Achiziția se va derula pe un singur lot, obiectul contractului fiind reprezentat de furnizarea unui program informatic la comanda de tip portal web. Locul de livrare: Proiectul va fi implementat in Municipiul Craiova, Blvd. Dacia, nr.97b, parter, Birou 4. Tipul și durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului: 3luni, Termenul de livrare: -75 zile de la lansarea comenzii Valoarea estimată a contractului de furnizare platformă software: 229.574,74 RON + TVA Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Termenul limită pentru depunerea ofertelor. 28.10.2020 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele de calificare solicitate. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la: Bucuresti Sectorul 3, Str. Fizicienilor, Nr. 16, Bloc 10A, Scara A, Etaj 3, Ap. 19, in intervalul 10:00 – 18:00, recomandam contact telefonic in prealabil la nr. 0722.773.779. Condiții de plată - Achizitorul se obliga sa plătească prețul serviciilor contractate către furnizor în baza facturii emise de către furnizor, conform prevederilor contractului de furnizare. Se acceptă plăți in avans, detaliile vor fi specificate în contractul de furnizared. Alte informații pe care le considerați relevante. Clarificările pot fi trimise prin email la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , pana la data 21.10.2020 ora 20:00 avand la subiect numele prezentei proceduri.