Descriere lot procedura

Obiectul contractului - servicii organizare curs II_( domeniul tematic Egalitate de șanse și gen). Numărul total al participanților la curs este de 150 persoane. Numărul cursanților/grupă _variază între 8-15 persoane. Numărul total al participanților (150 persoane) poate varia cu aproximativ +20%. Descrierea tehnică a serviciilor se regăsește în Secțiunea II. ”Specificații tehnice”, în cadrul prezentului document.