Descriere lot procedura

Obiectul achiziției este Servicii de Furnizare echipamente și utilaje tehnologice în cadrul proiectului „INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA GRINDER BUSINESS SRL”, conform cerințelor prezentate în Caietul de sarcini, parte componentă a documentației de atribuire