Descriere lot procedura

Prezenta documentaţie, intitulata „Specificaţii Tehnice" conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi sa elaboreze și să prezinte oferta, corespunzător cu necesităţile Beneficiarului (Achizitorului) în vederea atribuirii Contractului de achiziție utilaje specifice activității ce se doreşte a fi dezvoltată în cadrul proiectului: “Dezvoltarea activității de lucrări inovatoare și diversificate de construcție a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGO-CONFORT SRL”, finanţat prin POR 2014-2020, contract de finanţare nr. 5781 / 27.07.2018, cod SMIS131609. Denumire utilaje: Buldoexcavator Buldoexcavator Miniexcavator