Descriere lot procedura

Obiectul contractului de furnizare bunuri pentru obiectivul de investiții „Construire sediu birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, copertină parcare, împrejmuire și branșamente utilități” astfel: Aer condiționat 6 buc Centrală termică 1 buc Kit fotovoltaic 1 buc