Descriere lot procedura

SC CIVICA MED SRL implementează proiectul ”Constructie si modernizare Clinica Balneofizioterapie” în cadrul POR 2014-2020 PI 2.2. Obiectul achiziției îl reprezinta următoarele echipamente : Ecograf (1buc), Osteodensiometru (1 buc), aparat radiologie (1 buc). Valoarea estimată 1,041,935.20 lei, fără TVA Termen de depunere : 22.10.2020. Depunerea documentelor se realizează prin curier/ direct la recepția de la sediul firmei. Va fi declarată câștigătoare oferta care prezintă cele mai multe avantaje tehnico economice, fiind avute în vedere următoarele elemente de departajare: • specificații tehnice; • termen de garanție oferit; • alte avantaje oferite legate de punerea în funcțiune și utilizarea echipamentelor; •termen de intervenție pentru remedierea defecțiunilor/ înlocuirea echipamentelor defecte; • preț.