Descriere lot procedura

Se doreste achizitionarea urmatoarelor echipamente: Masina de frezat BUC 1; Extractor de praf BUC 1; Masina de decopertat BUC 1; Kit pentru masuratori BUC 1; Masina de sanfrenat BUC 1; Dispozitiv de marcat BUC 1; Kit pentru manevrare PVC BUC 1; Masina pentru renovare si conservarea deckingului de lemn BUC 1. Valoare estimată contract (fără TVA): 113,864.98 lei fara TVA Durata contractului este de 6 luni de la semnarea acestuia. Termenul de livrare al echipamentelor este de maxim 5 luni de la semnarea contractului. Locul de livrare: Mun. Craiova, Str Pelendava, Nr. 27A, Judeţul Dolj, Romania Plata se va efectua, dupa cum urmeaza: – avans in cuantum de 100% din valoarea contractului. Factura de avans va fi emisa in maxim 30 de zile de la semnarea contractului. Plata se va efectua prin intermediul mecanismului decontarii cererilor de plata asa cum este reglementat de OUG 40/2015 si OUG 41/2016. Termenul de plata al facturii va fi de maxim 60 de zile de la data depunerii dosarului cererii de plata de catre achizitor la OI ADR. Plata se va efectua exclusiv prin transfer bancar. Furnizorul va emite facturile fiscale (factura fiscala de avans si factura fiscala finala) care vor cuprinde obligatoriu denumirea echipamentelor, modelul si marca acestora, precum si numarul si data contractului in baza caruia se emite factura. Furnizorul va storna avansul in cadrul facturii fiscale finale. Garanția solicitata: minim 12 luni de la punerea în funcțiune. Asigurarea pieselor de schimb si a service-ului pe perioada de garantie Termen de interventie in caz de defectiune: maxim 5 zile lucratoare de la notificarea de catre achizitor a defectiunii. Data limită de depunere a ofertei 26.10.2020, ora 12:00 Termenul limită de solicitări și clarificări Ofertantul poate solicita clarificari cu conditia respectarii datei limita inscrisa mai jos. Clarificarile vor fi inaintate Societatii Contractante in forma scrisa (e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau se pot depune personal la Adresa pentru comunicare: Municipiul Craiova, B-dul Decebal nr. 102, bl. N10, parter , judetul Dolj) semnate de catre ofertant. Date limita de primire a solicitarilor de clarificari 20.10.2020, ora 16.00. Data limita de raspuns la solicitarile primite este 21.10.2020 Raspunsul la solicitari se va publica pe pagina web www.fonduri-ue.ro.