Descriere lot procedura

Obiectul contractului atribuit prin prezenta procedura îl constituie achiziţionarea urmatoarelor echipamente:  Masina de cusut liniara la un ac 10 buc