Descriere lot procedura

Obiectul contractului de furnizare: 1. Centru de prelucrare profile in 4 axe – 1 buc 2. Mașină de decupat colțuri tablă cu unghi variabil – 1 buc 3. Compresor – 1 buc Locul de livrare a echipamentelor: Municipiul Craiova, Judet Dolj, bd. Decebal, nr.85, Depozit produse finite P+3, parter Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri • durata contractului: 12 luni Termenul de livrare: Maxim 60 zile calendaristice de la lansarea comenzii Valoarea estimată a contractului: 815.249,17 RON + TVA Defalcarea valorii estimate: - Centru de prelucrare profile in 4 axe – 1 buc 679.493,10 RON + TVA - Mașină de decupat colțuri tablă cu unghi variabil – 1 buc 81.349,10 RON + TVA - Compresor – 1 buc 54.406,97 RON + TVA Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 22.10.2020 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea III. Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul social al societății din Municipiul Craiova, Strada DR. VICTOR PAPILLIAN, Nr. 2, Bloc E14, Scara 1, Etaj 3, Ap. 9, Judet Dolj Data deschiderii ofertei: 22.10.2020 – ora 14:00 Limba de redactare a ofertei: Română Moneda folosită: RON / EURO Curs valutar utilizat: 1 euro = 4.8734 ron Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email la: Șania Elena, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , până la data de 19.10.2020