Descriere lot procedura

In conformitate cu Decizia nr.2746/13.10.2020 se anuleaza procedura de achizitie mobilier si dotari publicata pe site-ul www.fonduri-ue.ro, in data de 25.09.2020. Procedura se deruleaza in cadrul proiectului cu titlul „Construire structura de cazare turistica de tip apartamente”, cod SMIS 116825, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, precum, Prioritatea de investiții 2.2. IMM. Decizia de anulare a procedurii a fost luata datorita faptului ca la momentul evaluarii ofertelor depuse s-a constatat faptul ca descrierea specificatiilor tehnice in documentatia de atribuire este incompleta, in acest fel ofertele depuse nu mai corespund cu specificatiile din proiect. Procedura va fi reluata la o data ulterioara.