Descriere lot procedura

ECOTROUTFISH SRL , sediul social: Oras Breaza, Str. Erou Caporal Dumitrache, nr. 22bis, camera 7, judetul Prahova, Romania, va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente din cadrul proiectului , cod SMIS 130982, proiect cofinantat prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene: Stimularea comercializarii si prelucrarii, Masura IV.4: Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura, Contract de finantare nr. 363/22.11.2019, Beneficiar: ECOTROUTFISH SRL. Echipamentele achizitionate vor fi: CONTAINER FRIG – 1 BUC. Detalii despre aceste produse gasiti in Specificatii tehnice. Valoarea totala estimata a achizitiei va fi de 123.819,80 lei, fara TVA. Ofertantii au la dispozitie, in cadrul anuntului, documentatia de atribuire si formularele aferente. Locul de livrare al echipamentelor va fi la punctul de lucru din orasul Campina, str. Industriei, nr. 3, judetul Prahova. Durata contractului de achizitii va fi de 4 luni de la data semnarii contractului de achizitii. Tip de contract: furnizare de echipamente. Procedura aplicata: Conform prevederilor OMFE nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Elaborarea notei justificative de atribuire: In conformitate cu OMFE 1284/2016: Se vor compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate si se va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv. Prin urmare, se vor analiza si compara, in vederea realizarii scopului proiectului, urmatoarele elemente: caracteristicile tehnice superioare sau caracteristici tehnice suplimentare care conduc la cresterea nivelului calitativ, tehnic sau functional, asumarea unor angajamente superioare in raport cu cerintele minime solicitate in documentatia de atribuire care pot aduce avantaje calitative, tehnice sau financiare, perioada de garantie, pret, termen de livrare. Data si ora limita de depunere a ofertelor 22.10.2020, ora 12:00. Adresa unde se pot transmite ofertele: Oras Campina, Str. Industriei, nr. 3, judetul Prahova, Romania. Informatii suplimentare se pot obtine de la punctul de lucru al societatii din oras Campina, Str. Industriei, nr. 3, judetul Prahova, Romania, reprezentant legal: Boncu Viorica-Laura, tel 0745.416.615, mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .