Descriere lot procedura

S.C. LUX ARTIM S.R.L. Onesti, Str. Stadionului, nr. 20, jud. Bacau Cod fiscal : RO9148982 Reg. Com.: J04/112/1997 19.05.2014 REF: Denumire proiect: Cresterea calitatii si a eficientei activitatii de productie in cadrul SC LUX-ARTIM SRL Denumire contract: Contract de finantare nr. 4m/400372/2/05.11.2013, Cod SMIS 42519 Obiectul şi locul de implementare a contractului: Achiziţia utilaului: Motostivuitor Locul de implementare: Mun. Onesti, Str. Avantului, nr. 11, jud. Bacau. Tip contract: Contract de furnizare Durată contract: 4 luni. Valoarea estimată: - Motostivuitor – 80.920,29 lei. Criteriu de atribuire: “Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Procedura de atribuire aplicata: Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 – Procedura simplificata aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: Oferta redactată în limba română, se va depune în plic închis, sigilat, până în data de 26.05.2014, ora 16.00. Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă minim 60 zile de la data deschiderii ofertelor. Data şi ora deschiderii ofertelor: 27.05.2014, ora 12.00, la sediul firmei din Str. Avantului, nr. 11, Onesti, jud. Bacau. Adresa la care se transmit ofertele: Str. Avantului, nr. 11, Onesti, jud. Bacau Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 22.05.2014, ora 12.00. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 23.05.2014, ora 18.00. Termen limita de primire a contestatiilor: 30.05.2014, ora 12.00 Termen limita de transmitere a raspunsului la contestatii: 02.06.2014, ora 18.00 Termen pentru semnarea contractului: 04.06.2014. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: SC LUX-ARTIM SRL din Str. Avantului, nr. 11, Onesti, jud. Bacau sau la Tel: 0744.501.586, Fax: 0234.311.967, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoană de contact Dl Nafureanu Gh. Gabriel.