Descriere lot procedura

Contract de executie lucrari in cadrul proiectului: EXTINDEREA SI MODERNIZAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A PESCADO GRUP SRL PRIN RETEHNOLOGIZARE, REALIZAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU CORP NOU, SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRI EXISTENTE SI SUPRAETAJARE finantat prin: POPAM 2014 – 2020 Prioritatea Uniunii 5: Stimularea comercializarii si prelucrarii, Obiectivul Specific 5.2 – Incurajarea investitiilor in sectoarele prelucrarii si comercializarii Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura SMIS: 126969 Contract finantare nr. 186 / 23.01.2019