Descriere lot procedura

1. Beneficiar: CARMEUSE HOLDING S.R.L. 2. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J08 / 2938 / 13.12.2004 3. Codul unic de înregistrare: RO 6842083 4. Adresa sediului social: str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania 5. Telefon: +40 268.516.841 6. Fax: +40 268.516.830 7. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 8. Titlul proiectului: „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ” finantat prin: Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (P.O.S.C.C.E.) 2007 – 2013 – co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE D.M.I.1.1. – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a I.M.M.-urilor”, OPERAŢIUNEA 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, sub – operatiunea b), adresata intreprinderilor mari, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”. 9. Obiectul si scopul contractului de furnizare: Achizitia unui SISTEM ANALIZOR GAZE CO SI CENTRU DE SIGURANTA, in cadrul proiectului intitulat „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ”, al carui cod SMIS este 38670. 10. Locul de livrare (locatia de implementare a proiectului): Punctul de lucru al CARMEUSE HOLDING S.R.L., comuna Soimus, satul Chiscadaga, str. Principala, nr. 1, judetul Hunedoara; 11. Tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE 12. Valoarea maxima estimata a contractului: 419.099,00 lei, la care se adauga TVA, respectiv 98.599,92 euro. Denumire Cantitate Valoare (lei) Valoare (euro) SISTEM ANALIZOR GAZE CO SI CENTRU DE SIGURANTA 1 set 419.099,00 98.599,92 Sistem analizor gaze CO aferent celor doua silozuri, gaze analizate CO si Oxigen 2 buc. 228.889,00 53.849,90 Centru de siguranta 1 set 190.210,00 44.750,02 Curs de referinta: 1 € = 4.2505 lei 13. Procedura de atribuire aplicata: in conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 14. Data si ora limita de depunere a ofertei: 26.05.2014, ora 16:00, la sediul social al societatii CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania. 15. Oferta va cuprinde urmatoarele documente:  Declaratie privind evitarea conflictului de interese;  Propunerea tehnica;  Propunerea financiara;  Anexa la propunerea financiara. NOTA: Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei. 16. Limba de redactare a ofertei: limba romana. NOTA: Oferta prezentata de ofertanti din alta tara poate fi prezentata in limba engleza, cu conditia ca aceasta sa fie insotita de traducerea autorizata. 17. Curs de referinta leu - euro: 1 euro = 4.2505 lei 18. Informaţii şi clarificări: se pot obtine de la sediul social al S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania, persoana de contact: domnul Radu Huci Corduneanu, de luni – vineri: 08:00 – 16:00, numar de telefon: +40 0720.110.622, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pot fi solicitate prin fax, la nr. +40 268.516.830.