Descriere lot procedura

In perioada 03.04.2014-17.04.2014, EMS-Electra SRL a derulat procedura de achiziție pentru echipamentul „Dispozitiv de măsurare și înregistrare temperatură” în cadrul proiectului „Creșterea competitivității companiei SC EMS-ELECTRA SRL prin optimizarea fluxului tehnologic”, cod SMIS 44404. Aceasta procedură a fost finalizată prin semnarea contractului nr. 184/ 17.04.2014 cu AMTEST ASSOCIATES Kft și prin publicarea la data de 23.04.2014 a anunțului de atribuire în care valoarea de atribuire este de 13.050,00 lei. Aceasta valoare reprezintă în fapt, valoarea echipamentului fără cheltuielile accesorii neeligibile, respectiv fără cheltuielile de transport. Dat fiind faptul că această valoare a reprezentat unul dintre factorii de evaluare a ofertelor, pentru a se respecta principiul transparenței, s-a optat ca în anunțul de atribuire să fie trecută aceeași valoare cu cea luată în calcul la evaluarea ofertelor. În fapt, valoarea totală a contractului este de 13.500 lei (3.000 euro la un curs de 4,5 lei/euro), fiind compusă din 13.050 lei (2.900 euro) prețul echipamentului corespunzător condiției de livrare Ex Works și 450 lei ( 100 euro) cheltuieli cu transportul.