Descriere lot procedura

In perioada 03.04.2014-14.04.2014, EMS-Electra SRL a derulat procedura de achiziție pentru echipamentul „Mașină automată de plantat componente SMD cu accesorii” în cadrul proiectului „Creșterea competitivității companiei SC EMS-ELECTRA SRL prin optimizarea fluxului tehnologic”, cod SMIS 44404. Aceasta procedură a fost finalizată prin semnarea contractului nr. 177/ 11.04.2014 cu AMTEST ASSOCIATES Kft și prin publicarea la data de 17.04.2014 a anunțului de atribuire în care valoarea de atribuire este de 782.100,00 lei. Aceasta valoare reprezintă în fapt, valoarea echipamentului fără cheltuielile accesorii neeligibile, respectiv fără cheltuielile de transport, montaj și instruire. Dat fiind faptul că aceasta valoare a reprezentat unul dintre factorii de evaluare a ofertelor, pentru a se respecta principiul transparenței, s-a optat ca în anunțul de atribuire să fie trecută aceeași valoare cu cea luată în calcul la evaluarea ofertelor. În fapt, valoarea totală a contractului este de 815.850 lei (181.300 euro la un curs de 4,5 lei/euro), fiind compusa din 782.100 lei (173.800 euro) prețul echipamentului corespunzător condiției de livrare Ex Works, 20.250 lei (4.500 euro) cheltuieli cu transportul si 13.500 lei (3.000 euro) cheltuieli cu instalarea mașinii și instruirea personalului.