Descriere lot procedura

Proiect cofinanţat prin POS CCE/ Axa prioritara 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”/ Domeniul de intervenţie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare şi inovare”/ Operaţiunea 2.3.2 ”Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor " 1. Beneficiar: SC ROMCHIM PROTECT SA 2. Obiectul procedurii de achiziție / contractului: Număr lot Denumire bun Cantitate LOT 1 1. Linie producție substanțe chimice speciale 1 buc 2. Linie producție aditivi 1 buc 3. Linie de îmbuteliere 1 buc 4. Unitate de dozare 1 buc 5. Grup electrogen 1 buc 6. Linie mixere 1 buc 7. Manipulator cu greutate 1 buc 3. Se solicită ofertarea tuturor utilajelor printr-un singur lot. 4. Se solicită garanție de participare în valoare de 217.762,00 lei. 5. Cerinţele procedurale şi tehnice sunt prezentate în documentul ataşat ”Specificaţii”. 6. Nerespectarea cerinţelor tehnice si procedurale duce la respingerea ofertelor ca neconforme